VOICE OVER

Selkeä, oikealla tavalla tunneladattu ja laadukkaasti äänitetty ”voice-over” on videossa, radiomainoksessa tai missä tahansa puhuttua kerrontaa sisältävässä yhteydessä ensiarvoisen tärkeä elementti.

Voice Over - Samples - Tommi Ilonen

raikurecords@gmail.com

Voice Over - Samples - Daddi Diesel

dzlvibe@gmail.com
raikurecords@gmail.com

Voice over brändivideoissa: