” Biophony & ” Geophony ” – Luonnon ja eläinten äänet


” Anthrophony ” – Ihmisen tekemät äänet